Sasaki Mirei

Sasaki Mirei is a member of Hinatazaka46's 1st Generation. She is a "non-no" exclusive model.